Trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Liên đội năm học 2020-2021